General Secondary School no. 1
ul. Armii Krajowej 7, tel. (077) 416-36-25
lo1brzeg@wodip.opole.pl

General Secondary School no. 2
ul. 1 Maja 7, tel. (077) 411-14-08
lo2brzeg@wodip.opole.pl

The duke Jerzy III Piast Construction School Complex
ul. Kamienna 3, tel./fax (077) 416-25-07
zsbbrzeg@go2.pl

The Economic School Complex
ul. Jana Pawla II 28, tel. (077) 416-27-94
zse_brzeg@wodip.opole.pl

The Food Industry School Complex
ul. Mlynarska 12, tel. (077) 416-22-00
zsps_brzeg@wodip.opole.pl

The Vocational School Complex no.1
ul. Słowiańska 18, tel. (077) 416-35-12
zsz1brzeg@wodip.opole.pl