Brzeskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Spolka z o.o.
(The Brzeg Company of Social Housing Construction Ltd. )
ul. Towarowa 6, tel. (077) 416-91-41
btbs@brzeg.pl


Miejski Zarzad Mienia Komunalnego Spolka z.o.o

(The Town Management of Municipal Utilities Ltd.)
ul. Towarowa 6, tel. (077) 416-42-58; 416-42-59
mzmk@brzeg.pl
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Brzegu Spolka z.o.o.
(Water Supply and Sewage Company Ltd)
ul. Wolnosci 15, tel. (077) 416-22-44; 416-40-51;
Investment Department: tel. (077) 416-14-63
pwik@brzeg.pl
Zaklad Higieny Komunalnej Spolka z o.o.
(The Municipal Hygiene Company Ltd.)
ul. Saperska 1, tel. (077) 416-73-65; 416-26-77
zhk@brzeg.pl
Brzeskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spolka z.o.o.
(The Brzeg Heat Power Industry Company Ltd.)
ul. Myczkowskiego 3, tel. (077) 416-01-95
bpec@brzeg.pl