Bank Gospodarki Zywnosciowej S.A.
ul. Armii Krajowej 4, tel. (077) 404-56-19
cash machine: ul. Armii Krajowej 4

Bank PKO S.A.
Rynek 9, tel. (077) 416-30-99
ul. Chrobrego 14c, tel. (077) 404-74-27
cash machine: Rynek 9

Bank Spoldzielczy
ul. Chrobrego 11, tel. (077) 404-56-50,
cash machine: ul. Chrobrego 11

ING Bank Slaski S.A.
ul. Lekarska 2, tel. (077) 416-16-11,
cash machines: ul. Lekarska 2; ul. Chocimska 5

Bank Zachodni WBK S.A.
ul. Powstancow Slaskich 6, tel. (077) 416-28-47
ul. Robotnicza 12, tel. (077) 416-80-70,
cash machines: ul. Powstancow Slaskich 6; ul.Dluga 43

Kredyt Bank S.A.
ul. Dluga 2, tel. (077) 416-90-15; fax. 416-90-18
cash machines: ul. Dluga 2; ul. Partyzantow 3

PKO BP S.A.
ul. Staromiejska 13, tel. (077) 416-22-53,
cash machines: ul. Staromiejska 13; ul. Lokietka 24

Bank Przemyslowo-Handlowy PBK S.A.
ul. Dluga 21, tel. (077) 416-75-23
cash machine: ul. Dluga 21

Bank SGB
ul.Staromiejska 8/10, tel.(077) 40-44-663