Panorama Powiatu Brzeskiego,
ul. Piastowska 2,
tel. (077) 416-10-77
www.idb.com.pl

Kurier Brzeski,
Pl. Zamkowy 5/8, tel. (077) 416-73-68
www.kurierbrzeski.com.pl

Nowa Trybuna Opolska – The branch in Brzeg,
ul. Piastowska 2, tel.
tel (077) 444-34-25, 444-34-28
www.nto.pl

Gazeta Brzeska,
ul. Robotnicza 5, tel.
tel. (077) 444-14-00

Radio Studio „Pod Ratuszowa Wieza”
Rynek-Ratusz, tel.
tel. (077) 416-32-34